Utvrdjenje Gradište

Gradište


Utvrdjenje Gradište je bilo deo odbrambenog sistema cara
Justinijana Prvog (527 - 565). Unutar sigurnih bedema
ranovizantijskog grada, postojala je crkva sa oltarnom
pregradom od mermernih ploča,stepenastu apsidu u unutrašnjosti
za sedišta episkopa a zidove ukrašene fresko dekoracijom.

Od svega toga u okviru konstatovanih bedemskih zidova, postoje
skromni temelji apsidalnog dela crkve, komade parapetnih ploča
i fragmente fresko maltera sa tragovima bojenja.

Hitno je potrebna konzervacija lokaliteta kako bi se sakralni ostaci
sačuvali od daljeg propadanja, a kasnije sprovesti arheološka
istraživanja kako bi se došlo do relevantnih činjenica, što bi 
pospešilo i turističku atraktivnost samog lokaliteta.

Brdo na kome se nalazilo utvrdjenje iz VI veka je poznato po teoriji
da se baš na toj lokaciji nalazi skriveno blago.
U svim spisima se kao lokacija navodi Gradište kod Miljkovca.
Dokaz je i to što se "Jovina jama", mesto na kom se kopalo 1993.
nalazi u neposrednoj blizini!

Slike ostataka crkve Gradište


Pogled na brdo Gradište

Advertisement
 
 
Today, there have been 40127 visitorson this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=