Crkva Uspenja

Crkva Uspenja Svete Bogorodice
 

Seoska crkva Uspenja Sv. Bogorodice nalazi se na ulazu u selo,
na uzvišenoj zaravni ispod šumovitog brežuljka. Sagradjena je zahvaljujući
prilozima gradjana Niša, Miljkovca i četrnaest okolnih sela, a osvećena je
od Mitropolita Grigorija 28. juna 1839. godine.

Hram je zidan od pritesanog kamena, jednobrodna je gradjevina zasvedena
poluobličastim svodom sa petostranom apsidom na istoku.
Na svakoj strani apside nalazi se po jedna izdužena plitka niša
izvijenog luka, kakva ukrašava i ivice crkve. U podstrešju polukalote
apside je zupčasti jednoredni venac od opeka.

Svetlost u hram ulazi kroz šest pravougaonih prozorskih otvora. Onaj na
apsidi naglašen je krstom u plitkom reljefu, tri na severnoj strani
nadvišena su plitkim lučnim udubljenjem, dok su dva prozora na južnoj
strani bez ukrasa.
U zabatu istočnog i zapadnog zida je po jedan manji kružni otvor, ovaj
poslednji je uokviren reljefnim krstom. Ulazna vrata se nalaze na
severnoj i zapadnoj strani. Lučno oblikovane ulazne otvore
uokviravaju polukružno profilisani četvrtasti ramovi sa naglašenim
jednostavnim kapitelima u korenu luka. Iznad severnih vrata je niša
čija je arhivolta plitko usečena u masu zida. Zapadna vrata nadvišena su
četvrtastom nišom unutar koje su fragmenti predstave Uspenja Svete
Bogorodice. Još više je kamena ploča sa ktitorskim zapisom.
Unutrašnjost je rasčlanjena sa četiri para masivnih pilastara,
povezanih poprečnim lukovima na koje se oslanja svod.
Pod je prekriven opekom, dok kao amvonska rozeta služi fino klesana okrugla
kamena ploča. Početkom XX veka svodne površine oslikane su predstavama
iz Hristovog života, skromne umetničke vrednosti.
Ikone za ikonostas radjene su u tehnici tempera na drvetu, u periodu
od 1897. do 1902. godine.Slike Crkve UspenjaAdvertisement
 
 
Today, there have been 40127 visitorson this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=